De Werelderfgoederen in Nederland

Schokland

Zichtbaar als een lichte, ruim vier kilometer lange verhoging in het vlakke polderland van de Noordoostpolder. Tot omstreeks 1450 maakt Schokland deel uit van het vaste land. De toenmalige Zuiderzee spoelde delen van het veenland weg en het werd een eiland, hierna kreeg het de naam Schokland. Door voortdurende afkalving werd het steeds kleiner totdat het in 1859 op last van Koning-stadhouder Willem III ontruimd werd. Door inpoldering van wat toen het IJsselmeer is werd het in 1942 opnieuw deel van het vasteland.

Stelling van Amsterdam

De 135 kilometer lange stelling, door 45 forten versterkte is tussen 1883 en 1920 aangelegd als , verdedigingsring rond de hoofdstad. Water speelde een grote rol in het verdedigingsconcept. Idee was om grote delen land (Inudanties) onder water te zetten bij een oprukkende vijand. Al tijdens de bouw werd duidelijk dat de stelling niet afdoende was tegen nieuwerwets oorlogstuig als vliegtuigen en verdragend geschut. De forten bleven echter bewaard als is een uniek monument van defensieve en waterstaatkundige techniek. Verschillende forten zijn goed te zien vanaf de lucht: Fort benoorden Purmerend, Fort Wavel Amstel en het Eiland pampus

Molens te Kinderdijk

Deze 19 molens, waaronder 16 grote boezemmolens, bij de sluizen van Elshout zijn een internationaal bekend Nederlands symbool. De molens werden tussen 1738 en 1740 gebouwd en zorgden voor droogmaling van de Nederwaard van de Alblasserwaard en de bemaling van de Overwaard. In 1868 namen stoom- en elektrische gemalen deze taken over.

Ir. D.F. Woudagemaal

Het grootste stoomgemaal, dat ooit ter wereld werd gebouwd, het Ir. D.F. Woudagemaal uit 1920 in Lemmer, dankt zijn naam aan de hoofdingenieur. Ondanks dat de taken in 1967 voor een groot deel werden overgenomen door een tweede elektrisch gemaal bij Stavoren, komt het stoomgemaal toch nog dikwijls in actie

De Beemster

Droogmakerij De Beemster behoort sinds 1999 bij het Werelderfgoed. Deze 17e eeuwse droogmakerij in Noord-Holland werd opgezet om een bedreigend binnenwater om te zetten in vruchtbare en winstgevende landbouwgrond (7.200 ha). Het landschap is door onder andere de uitvoerder Adriaensz.Leeghwater volgens de principes van een Oudromeinse stad gepland. Een landinrichting die tegenwoordig ook nog wordt gevolgd.

Rietveld Schr÷derhuis in Utrecht

Dit woonhuis werd in 1924 in opdracht van Truus Schr÷der-Schrńder naar een ontwerp van architect-meubelmaker Gerrit Thomas Rietveld gebouwd. Het huis valt sterk op door de architectuur van elkaar snijdende, horizontale en verticale vlakken, lijnen en vensters en het gebruik van de primaire kleuren rood, geel en blauw en van wit, grijs en zwart. Al snel na de bouw trok het huis, mede door de inrichting, wereldwijd de aandacht als ÚÚn van de belangrijkste bouwwerken van de Moderne Architectuur en de Stijl

Willemstad Curašao

De historische binnenstad van Willemstad op Curašao is als getuigenis van het Nederlandse koloniale verleden op de Werelderfgoedlijst opgevoerd. Rond 1650 is aan de voet van de muren van het zogeheten Fort Amsterdam een ommuurd stadje ontworpen, geheel in stijl van een oud-hollandse binnenstad. Later kwamen er aanpassingen aan het klimaat, zo werden de oorspronkelijk witte huizen gekleurd om verblinding door het felle licht tegen te gaan. Tussen 1700 en begin 20e eeuw kwam er steeds meer bebouwing rond de Sint Annabaai een werd het historisch stadshart gevormd.

Page last modified on 22-02-2011 om 09:50
 

Start Grýla

Nederland

Site Aanmelden

Email


Index
Disclaimer