IJsselmeer Zuiderzee

Het `IJsselmeer is het grootste meer van Nederland. Het heeft een oppervlakte van 1.100 km². Het diepste punt, de val van Urk, bevindt zich bij Urk (5,5 meter beneden NAP). Het meer wordt gevoed door:

  • de Rijn
    • via de Utrechtse Vecht (via het `IJmeer en het Markermeer)
    • via de `IJssel (via het Ketelmeer))
  • de Overijsselse Vecht (via het Zwarte Water, het Zwarte Meer en het Ketelmeer)
  • de Eem (via het Eemmeer, het Gooimeer, het `IJmeer en het Markermeer)
  • de Hierdense Beek (via het Veluwemeer, Drontermeer en het Ketelmeer)
  • de Amstel (via het `IJ, `IJmeer en Markermeer).

Het water wordt naar de Waddenzee geloosd door twee spuicomplexen, één bij Den Oever (Noord-Holland) en één bij Kornwerderzand. Dat spuien gebeurt bij eb, dan staat het water in de Waddenzee lager dan in het `IJsselmeer.

Een andere functie is om de omliggende gebieden te voorzien van zoet water; zo wordt bij Lemmer water ingelaten, om Friesland en Groningen te voorzien van zoet water. Ook wordt water gebruikt voor de drinkwatervoorziening zoals bij Andijk.

Geografie

Het `IJsselmeer wordt begrensd door de Afsluitdijk, de Friese kust tussen grofweg Makkum en Lemmer, de westelijke dijk van de Noordoostpolder, de Ketelbrug, de noordwestelijke dijk van Oostelijk Flevoland, de Houtribsluizen, de dijk Lelystad-Enkhuizen en de Noordhollandse kust van Enkhuizen naar Den Oever aan de Afsluitdijk. Vanwege inpoldering maakt het vroegere Flevomeer geen deel uit van het `IJsselmeer.

Page last modified on 11-05-2006 om 19:24
 

Start Grýla

Nederland

Site Aanmelden

Email


Index
Disclaimer