Feestelijke opening gerestaureerde kassen Oude Hortus Utrecht

  Van 2 t/m 6 mei viert het Universiteitsmuseum dat de oudste Hortuskassen van Nederland definitief van de ondergang zijn gered. De Utrechtse Universiteitskassen aan de Lange Nieuwstraat werden de afgelopen drie jaar grondig gerestaureerd en heringericht. Nu het na tientallen jaren weer groen is in de kassen en er gewerkt wordt aan een interactieve en informatieve route, krijgt het uitzonderlijke bouwwerk weer een educatieve functie. Dankzij de hulp van vele sponsors, fondsen en particuliere donateurs is de 'Glazen Kathedraal' in het honderdste jaar van haar bestaan in volle glorie hersteld.

De feestweek van 2 t/m 6 mei staat in het teken van het overleven van de kassen. Dit wordt gevierd met een survivaltocht voor het hele gezin, minipractica en minicolleges over bijvoorbeeld de Victoria amazonica en plantenonderzoek. Voorafgaand aan het eeuwfeest nodigt het Universiteitsmuseum iedereen uit om herinneringen op te halen aan het unieke glazen gebouw. De verhalen worden op een bijzondere manier gebundeld in een presentatie.

Geschiedenis

De Universiteit Utrecht legde in 1639 De Hortus aan en de eerste kas verscheen in 1726. Studenten maakten hier kennis met plantensoorten uit alle werelddelen. Ook het baanbrekend onderzoek naar groeihormonen door professor Went speelde zich voor een belangrijk deel hier af. In 1891 moesten de palmen worden afgezaagd omdat ze door de ruiten groeiden. In 1907 werd het ruimtegebrek opgelost, de toenmalige kas werd vervangen door het huidige kassencomplex. Bij de bouw werden de nieuwste verwarmingstechnieken toegepast, nu was het mogelijk de tropische waterlelie, Victoria amazonica te kweken. Oudere Utrechters herinneren zich wellicht een nachtelijk bezoek aan de bloeiende waterlelie. Afgelopen zomer is de Victoria succesvol opgekweekt in de gerestaureerde waterbak. Toen op 11 juli j.l. de maagdelijk witte bloem zich opende, waren opnieuw vele honderden bezoekers getuige van het bijzondere natuurverschijnsel.

Verval en restauratie

De Oude Hortus met zijn kassen raakte in verval toen in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw het Botanisch Laboratorium en de botanische tuinen werden verplaatst naar het Universiteitscentrum De Uithof. De Oude Hortus werd deels als parkeerterrein gebruikt en de gemeente overwoog er huizen te bouwen. Dankzij acties van buurtbewoners en de Utrechtse Rotaryclubs gingen deze plannen niet door. Begin jaren negentig werd de Oude Hortus met steun van de Universiteit, voornamelijk door vrijwilligers hersteld. De kassen bleken een gecompliceerder en te kostbaar project.

De verhuizing in 1996 van het Universiteitsmuseum naar het pand van het voormalige Botanisch Laboratorium aan de Lange Nieuwstraat bood nieuwe kansen. De Oude Hortus met de vervallen kassen werd museumtuin. Vanaf dat moment werden er serieuze plannen gemaakt voor de restauratie. Na een periode van intensieve fondswerving hebben de werkzaamheden van 2004 tot 2007 geduurd. En met resultaat!

Meer informatie

Page last modified on 02-11-2010 om 14:35